Τράπεζες

O τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει πολλαπλά θέματα, όπως συγχωνεύσεις, αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την τήρηση αρχείων, ανταγωνισμό για την παροχή ολοένα ταχύτερων και πιο εξελιγμένων υπηρεσιών στα «φυσικά» υποκαταστήματα κ.α. Η Mobile Technology ανταποκρίνεται σε κάποιες από αυτές τις προκλήσεις, παρέχοντας προηγμένες λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες.


Οργάνωση Φυσικού Αρχείου

Η ανάγκη για την ψηφιοποίηση εγγράφων είναι επιτακτική, αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την πρότερη ταυτοποίηση και οργάνωση των φυσικών αρχείων που διατηρούνται στα αρχεία/αποθήκες των τραπεζών. Η ολοκληρωμένη λύση της Mobile Technology διευκολύνει τη διαχείριση αυτών των εγγράφων και τα διασφαλίζει, καθώς επιτρέπει την πλήρη εποπτεία της θέσης και των κινήσεών τους. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, μπορεί να υλοποιηθεί, είτε μέσω της συμβατικής τεχνολογίας barcode, είτε μέσω RFID.

Customer Experience

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πελάτη που επισκέπτεται τα φυσικά υποκαταστήματα των τραπεζών αποτελεί διαχρονική επιδίωξη. Με τον Pepper, το 1o διαδραστικό ανθρωποειδές ρομπότ, συνδυάζετε εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία, ενώ επιπρόσθετα απαλλάσσετε το προσωπικό σας από λιγότερο παραγωγικές εργασίες, αναθέτοντας στο robot την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ταμείο

Στο ταμείο, το προσωπικό των τραπεζών καλείται να εξυπηρετήσει το κοινό με ταχύτητα και ταυτόχρονα, με απόλυτη ακρίβεια στις συναλλαγές. Για αυτό τον σκοπό, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένου εξοπλισμού που πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές π.χ. εργονομικά scanners που σαρώνουν barcodes ακόμα και από οθόνες κινητών ή και αλλοιωμένα barcodes σε έντυπους λογαριασμούς.


Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Mobile Technology, επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπό μας.

Activate